Zo maken wij het verschil voor onze huurders met een zorgbehoefte

Wij zijn een corporatie die veel aandacht heeft voor wonen met zorg. Vooral voor senioren, maar ook voor andere bewonersgroepen. In onze werkgemeenten zijn we daarom aanjager van de gemeentelijke woonzorgvisies en de uitvoeringsprogramma’s ervan. Ook zijn we actief in het aanjaagteam ‘Wonen en Zorg’ en in de landelijke koplopersgroep voor regionale woonzorgvisies. En samen met zorgpartners willen we woonzorgarrangementen realiseren met als doel dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen.

Wat doen we nu al aan wonen met zorg?

Vidomes doet al veel aan wonen met zorg. Zo zetten we, samen met partners, flatcoaches in die - samen met bewoners - activiteiten organiseren in seniorencomplexen in Rijswijk, Delft en Leidschendam-Voorburg. Op deze manier proberen we de eenzaamheid van bewoners te verminderen.

Onze seniorenmakelaars helpen senioren met een verhuisbehoefte bij hun zoektocht naar een beter passende seniorenwoning.

In alle gemeenten waar Vidomes werkzaam is, hebben we specifieke seniorenwoningen. Zo hebben we bijvoorbeeld in Zoetermeer sociale wijkrestaurants in onze complexen aan de Gondelkade en Albrandswaard. Deze voorzieningen worden geëxploiteerd door Palet en door de gemeente Zoetermeer financieel ondersteund. Dit soort voorzieningen zijn belangrijk voor zowel de complexbewoners als de wijkbewoners.

Verder zijn we in Zoetermeer ook eigenaar van drie voormalige verzorgingshuizen, waarvan er twee geschikt zijn gemaakt voor verpleeghuiszorg van Fundis. Voor het derde voormalige verzorgingshuis ontwikkelen we samen met partners een plan. Tenslotte hebben we in de wijk Bijdorp in Zoetermeer ook nog de kleinschalige verpleeghuisvoorziening Domus. Hier heeft Fundis zo’n 30 intramurale plekken.

In Delft en Rijswijk zoeken we naar mogelijkheden om samen met zorgpartijen goede zorg en ondersteuning te leveren op complexniveau. Van lichte ondersteuning tot wat zwaardere zorg aan huis. Zo maken we met Cardia afspraken hoe huurders met een zorgbehoefte in onze nieuwbouwwoningen in Rijswijk-Buiten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Pas op het moment dat er verpleegzorg nodig is, biedt Cardia deze zorg aan in hun eigen woonvoorziening in Rijswijk-Buiten. Overigens geldt voor alle complexen waar we zorgafspraken voor maken dat er in of bij die complexen altijd een ontmoetingsplek is.

Wonen en zorg prioriteit

Wonen en zorg wordt de komende jaren steeds belangrijker. Dit heeft niet alleen te maken met de vergrijzing, maar ook met de personeelstekorten in de zorg en de toekomst van de zorg. Ook voor ons als corporatie is het belangrijk om hierop te acteren. Niet alleen samen met onze werkgemeenten, maar ook met zorg- en welzijnspartners en met zorgverzekeraars via het ‘Zorgkantoor’.

Proces voor realisatie van meer woonzorgprojecten versnellen

De woningnood in de sociale huursector is groot, niet alleen voor de reguliere huurders maar ook voor huurders met een zorgvraag. Het tekort aan verpleeghuisplekken en zorgpersoneel is enorm. Dit tekort neemt alleen maar toe omdat er nauwelijks nog nieuwe verpleeghuizen gebouwd worden. Dit betekent dat er steeds meer senioren komen die thuis verpleeghuiszorg (zullen) krijgen.

Om de woningnood voor deze specifieke groep huurders op te lossen kunnen we bijvoorbeeld meer sociale huurwoningen ombouwen tot verpleeghuisplekken. Maar nog beter is het om meer nieuwe sociale huurwoningen te realiseren waarvan een deel specifiek voor huurders met een zorgbehoefte is. Helaas duurt het bouwen van nieuwe woningen vaak te lang. Daarom maken we ons hard om het proces voor woonzorgprojecten te versnellen bij onze werkgemeenten.

Meer informatie over wonen met zorg vindt u op deze pagina.