Ons jaarverslag 2023 is verschenen!

In 2023 hebben we samen met gemeenten, bouwbedrijven, welzijns- en zorgpartijen, collega-corporaties, leveranciers en vele andere partners mooie resultaten behaald.

Een terugblik

In 2023 startten we met de uitvoering van onze nieuwe strategische visie en doelenkaart voor 2023-2026. Centraal staat het samen doorpakken. We staan voor grote uitdagingen die we aanpakken, sámen met onze huurders en partners. Bijvoorbeeld door te versnellen en te vernieuwen.

Ook in 2023 stond de wooncrisis hoog op de agenda. Het is frustrerend dat de realisatie van nieuwbouw te traag verloopt. We maken afspraken met gemeenten en de provincie om dit te doorbreken en daarmee écht te versnellen. Daarvoor tekenden we de Regionale Realisatieagenda. In de Bouwstroom Haaglanden kopen we samen met collega-corporaties nieuwbouwwoningen in om sneller en goedkoper te kunnen bouwen.

Ook ligt er een grote opgave om onze woningvoorraad te verduurzamen. Daarom startten we de Bouwstroom Renovatie & Verduurzaming. Een unieke samenwerking met vier woningcorporaties en vijf bouwpartners.

We meten de klanttevredenheid over onze vijf hoofdprocessen. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 zaten we boven onze basisnorm van 7,7. We zijn trots op dit resultaat!

In de programma’s Sterk voor Noord in Leidschendam-Noord, Meerzicht in Zoetermeer en Wij West in Delft werken we nauw samen met partners in de wijk. Met deze langjarige programma’s werken we aan veerkrachtige en veilige buurten.

Doorkijkje naar 2024

Voor veel huurders en woningzoekenden is de wooncrisis nijpender dan ooit. Met de enorme opgaven voor corporaties vanuit de Nationale Prestatieafspraken, de renteontwikkelingen en de hogere bouwkosten staat onze financiële duurzaamheid onder druk. De regio Haaglanden heeft daarbij de grootste opgaven en de minste beschikbare middelen.

Heel 2023 hebben bestuurders Daphne Braal en Jacco Maan zich samen ingezet voor Vidomes. Per 1 april 2024 heeft Daphne Vidomes verlaten.

Ons jaarverslag 2023 en de beknopte versie vindt u op vidomes.nl/jaarverslag.