Onze bestuurder Daphne Braal over het woningtekort in de regio Haaglanden

In ons werkgebied, de regio Haaglanden, blijft het aantal woningzoekenden groeien. De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels opgelopen tot bijna zeven jaar. In de komende tien jaar zijn er in deze regio minimaal 16.000 extra sociale huurwoningen en duizenden koopwoningen nodig om het alsmaar groeiende woningtekort terug te dringen. Een complexe opgave waar wij, samen met twaalf andere corporaties, gemeenten, de provincie Zuid-Holland en marktpartijen aan werken. Bijkomend probleem hierbij is het gebrek aan ontwikkellocaties voor nieuwbouw, de gezamenlijke zoektocht naar binnenstedelijke bouwlocaties en de aanpak van de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Complexe opgave regio Haaglanden
In het online magazine van onze partner Heembouw vertelt onze bestuurder Daphne Braal meer over deze complexe opgave voor de regio Haaglanden. Daphne zegt: “We zijn ervan overtuigd dat we alleen resultaten kunnen boeken als we intensief samenwerken. Vidomes is daarom zeer actief betrokken bij regionale samenwerkingen met deze partijen.”

Focus op doorstroming van de woningmarkt
Ook vertelt Daphne over de doorstroming op de woningmarkt: “In onze eigen nieuwbouwstrategie focussen we ons onder meer op het bijbouwen van levensloopbestendige appartementen voor senioren. We willen zo de doorstroming op de woningmarkt vergroten en lange verhuisketens maken. In de eengezinswoning die de ‘empty nester’ achterlaat, kan immers weer een gezin met kinderen gaan wonen. Daarnaast bevorderen we de doorstroming door ons levensloopbestendig aanbod goed toegankelijk en inzichtelijk te maken en door de inzet van onze seniorenmakelaars. In seniorencomplexen zetten we flatcoaches in om bewoners te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen en om eenzaamheid te bestrijden. Onder het motto ‘in het oog, in het hart’ besteden we extra zorg aan prettig en veilig wonen voor iedereen.”

Voorkeur voor gemengde wijken
Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en sociale cohesie realiseert Vidomes - in samenwerking met marktpartijen - bij voorkeur ‘gemengde wijken’ met sociale huur-, midden huur- en vrijesectorwoningen. Een goed voorbeeld daarvan is de wijk Palenstein in Zoetermeer. Daar wordt al sinds 2005 gewerkt aan een gemengd bouwprogramma. Daphne: “Wij zijn recent gestart met de ontwikkeling van de laatste kavels in dit herstructureringsplan. Dat doen we samen met Heembouw, die tekent voor het ontwerp en de bouw van 67 sociale huurappartementen en 53 vrijesectorwoningen. De sociale huurappartementen worden door ons afgenomen, Heembouw neemt de verkoop van de vrijesectorwoningen op zich.”

Lees het hele interview met onze bestuurder Daphne Braal hier.