Bezwaar maken tegen de huuraanpassing

Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. Maakt u in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u geen inkomensverklaring over 2017 heeft. 

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

U kunt in de volgende gevallen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • U bent chronisch ziek of gehandicapt.
  • De inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet.
  • Uw inkomen over 2017 is lager dan op de inkomensverklaring staat. Maakt u in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u geen inkomensverklaring over 2017 heeft. Gebruik hiervoor dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging'.

Wat gebeurt er als mijn bezwaar of verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen?

Als we uw bezwaar afwijzen, krijgt u van ons bericht. U kunt dan kiezen: als u niets doet, sturen we uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie onderzoekt uw bezwaar en doet uitspraak. Als de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, betaalt u € 25,-. U kunt uw bezwaar ook intrekken. Dan betaalt u niets en gaat de huurverhoging door zoals Vidomes heeft aangekondigd.

Uitgebreidere informatie over de bezwaarprocedure vindt u op de website van de Huurcommissie.

Verzoek om kwijtschelding
Als we uw verzoek afwijzen, dan kunt u niet naar de Huurcommissie. Denkt u dat wij een fout hebben gemaakt? Laat het ons dan weten.

Wat gebeurt er als mijn bezwaar of verzoek om kwijtschelding wordt toegekend?

Als we uw bezwaar of verzoek toekennen, passen we de huur aan. De eventueel te veel betaalde huur over juli en augustus betalen we terug.

Krijg ik teveel betaalde huur terug na behandeling van mijn bezwaar of verzoek om kwijtschelding?

Als u vóór 1 juli bezwaar maakt en uw bezwaar of verzoek wordt toegewezen, krijgt u de per 1 juli te veel betaalde huur terug.

Wanneer krijg ik uiterlijk bericht over mijn bezwaar of verzoek om kwijtschelding?

U krijgt uiterlijk 11 augustus 2018 bericht van Vidomes of wij uw bezwaar of verzoek toekennen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Als u denkt dat u onterecht op basis van uw inkomen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt, kunt u met dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging' bezwaar maken bij Vidomes. Doe dit vóór 1 juli 2018!

Zijn er kosten verbonden aan een bezwaar?

Een behandeling van uw bezwaar aan Vidomes is kosteloos. Als dit bezwaar wordt doorgestuurd naar de Huurcommissie en de Huurcommissie oordeelt dat dit bezwaar ongegrond is, dan kost u dit € 25,-.

Heeft het zin als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde?

Dat kan zin hebben. Een lagere WOZ-waarde leidt tot een lagere maximale huur. Maar de kans dat daarom de huur omlaag gaat is erg klein. Omdat de huidige huurprijs voor bijna alle huurders ver onder de maximale huur ligt. In de bijlage bij uw brief vindt u welk percentage van de maximale huur u betaalt. Het kan wel zijn dat uw huurverhoging volgend jaar een fractie lager is als uw maximale huur lager wordt.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag