Vertalen / Translate

Bezwaar maken tegen de huuraanpassing

Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u bezwaar maken. Maakt u in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u geen inkomensverklaring over 2018 heeft.

We vragen u om pas bezwaar te maken als u onze brief over uw huuraanpassing heeft ontvangen. Deze brief ontvangt u voor 1 mei 2019. 

Veel gevraagd over Bezwaar maken tegen de huuraanpassing

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Maak in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u geen inkomensverklaring over 2018 heeft. Vult u hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • Als u chronisch ziek of gehandicapt bent. 
  • Als de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet klopt.
  • Als uw inkomen over 2018 lager is dan op de inkomensverklaring staat.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Als u denkt dat u op basis van uw inkomen onterecht een extra inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt dan kunt u bezwaar maken. Vult u daarvoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in. Stuur uw bezwaarschrift vóór 1 juli 2019 naar ons toe.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar?

Een behandeling van uw bezwaar aan Vidomes is kosteloos. Als uw bezwaar wordt doorgestuurd naar de Huurcommissie en de Huurcommissie oordeelt dat dit bezwaar ongegrond is, dan betaalt u € 25,-.

Heeft het zin als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde?

Dat kan zin hebben. Een lagere WOZ-waarde leidt tot een lagere maximale huurprijs. Maar de kans dat daarom uw huur omlaag gaat is erg klein. De huidige huurprijs voor bijna alle huurders ligt namelijk ver onder de maximale huurprijs. In de bijlage van de huuraanpassingsbrief die u vóór 1 mei 2019 ontvangt leest u welk percentage van de maximale huur u betaalt. Misschien wordt uw huurverhoging volgend jaar een fractie lager als uw maximale huur lager wordt.

Ik wil bezwaar maken omdat mijn inkomen lager is dan vorig jaar. Hoe doe ik dat?

Het kan zijn dat uw inkomen gedaald is. Of het inkomen van uw medebewoner(s). U kunt bezwaar maken als het gezamenlijke inkomen over 2018 lager is dan de inkomenscategorie die in de verklaring van de Belastingdienst staat.

  • Maak vóór 1 juli 2019 bezwaar tegen de huurverhoging. Vult u hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.
  • Haal een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) bij de gemeente, waarin staat wie er op uw adres zijn ingeschreven. Voeg dit uittreksel toe aan uw bezwaarschrift.

Vraag een inkomensverklaring van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres wonen. Op de inkomensverklaring(en) moet het inkomen van 2018 staan. U kunt dit formulier vanaf begin juni 2019 opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 05 43. Voeg alle inkomensverklaringen toe aan uw bezwaarschrift.

Aanvragen uittreksel BRP bij de gemeentebalie
De kosten variëren per gemeente van ongeveer € 7,50 tot € 15,- per uittreksel. Waarom hebben wij dit uittrekstel nodig? Om vast te stellen of uw gezamenlijke inkomen volledig is. Het is dus belangrijk dat we weten wie er op uw adres wonen. Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat wel hoeveel mensen op uw adres een inkomen hebben, maar niet wie dat zijn.

Inkomensverklaring opvragen vanaf juni 2019
Een inkomensverklaring over 2018 kunt u vanaf begin juni 2019 opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 05 43. Ongeveer een week later ontvangt u deze thuis. Stuur de inkomensverklaring(en) én het uittreksel BRP naar Vidomes. Wij verwerken uw gegevens zo snel mogelijk. Helaas kunnen we niet garanderen dat we uw huur al per 1 juli 2019 aangepast hebben.

U mag uw inkomensverklaring(en) insturen tot 1 januari 2020
Misschien heeft de Belastingdienst uw inkomensverklaring over 2018 nog niet of bent u om andere redenen te laat voor het verzamelen van de juiste informatie. U kunt tot 1 januari 2020 alle gegevens bij ons aanleveren. Wij betalen dan de vanaf juli 2019 te veel betaalde huur aan u terug. Maak in ieder geval wel vast bezwaar voor 1 juli 2019.

Blijkt uit de inkomensverklaring(en) dat uw jaarinkomen in 2018 lager is dan € 42.436,-?
Dan passen we de huurverhoging aan en betalen we teveel betaalde huur terug.

Blijkt uit de inkomensverklaring(en) dat uw jaarinkomen in 2018 hoger is dan  € 42.436,-?
Dan gaat de huurverhoging gewoon door. Als u denkt dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u uw bezwaar doorzetten. Wij sturen uw bezwaarschrift dan door naar de huurcommissie.

Let op! Er zijn kosten verbonden aan een bezwaarprocedure bij de Huurcommissie
De Huurcommissie onderzoekt uw bezwaar en doet uitspraak. Voor de vaststelling van uw jaarinkomen gebruikt de Huurcommissie dezelfde gegevens van de Belastingdienst die Vidomes ook gebruikt. Als de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, betaalt u € 25,-. Een bezwaarprocedure heeft alleen zin als Vidomes een fout maakt bij de vaststelling van uw jaarinkomen. U kunt tot uiterlijk 1 juli 2019 bezwaar maken tegen uw huurverhoging. Vult u hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.

Ik wil bezwaar maken om andere redenen dan de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hoe doe ik dat?

Dien uw bezwaar in bij Vidomes. Gebruik hiervoor het formulier van de Huurcommissie. Dan weet u zeker dat uw bezwaar alle vereiste gegevens bevat.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Als u denkt dat u op basis van uw inkomen onterecht een extra huurverhoging krijgt dan kunt u bezwaar maken. Vult u hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in. Stuur uw bezwaarschrift vóór 1 juli 2019 naar ons toe.

Wat gebeurt er als Vidomes mijn verzoek om huuraanpassing afwijst?

Dan krijgt u bericht van ons. U kunt vervolgens niet naar de Huurcommissie, omdat u hier wettelijk geen recht op heeft. Denkt u dat wij een fout hebben gemaakt? Laat het ons weten.

Wat gebeurt er als Vidomes mijn bezwaar of verzoek om huuraanpassing toekent?

Dan krijgt u bericht van ons en passen we de huur aan. De eventueel te veel betaalde huur over juli en augustus betalen we terug.

Wanneer krijg ik bericht over mijn bezwaar of verzoek om huuraanpassing?

U krijgt uiterlijk 11 augustus 2019 bericht van ons of wij uw bezwaar of verzoek toekennen of afwijzen.

Verzoeken ingediend na 1 juli 2019 worden niet meer in behandeling genomen. 

Krijg ik teveel betaalde huur terug als mijn bezwaar of verzoek om huuraanpassing is toegewezen?

We storten te veel betaalde huur terug als u vóór 1 juli 2019 bezwaar heeft gemaakt en uw bezwaar of verzoek is toegewezen. 

Zie ook

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag