Tijdelijke huurkorting

Op 1 juli 2022 hebben sommige huurders een tijdelijke huurkorting gekregen. Deze groep huurders had toen een laag inkomen en een hoge huur. Vanaf 1 juli 2023 kunt u - als u in een woning woont met een D-, E-, F- of G-label en een hoge huur betaalt - ook een tijdelijke huurkorting krijgen. Deze moet u dan wel zelf aanvragen bij ons door de brief ‘huuraanpassing’ ondertekend naar ons terug te sturen via de retourenvelop.

Kan ik een per 1 juli 2023 een tijdelijke huurkorting krijgen?

U komt alleen in aanmerking voor een tijdelijke huurkorting als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

  • Als uw huur hoger is dan € 693,60 en
  • Als uw huur op 1 juli 2023 hoger wordt dan 73% van de maximale huur en
  • Als uw woning een energielabel D, E, F of G heeft en
  • Als u niet in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Tot deze tijdelijke huurkorting hebben we besloten op verzoek van de Huurdersraad van Vidomes. 

Goed om te weten
Als het energielabel of de energieprestatie van uw woning in de komende jaren verbetert dan vervalt de huurkorting op dat moment. Dit geldt ook als tijdens een nieuwe opname blijkt dat het energielabel van uw woning beter is dan bij ons bekend is.  

Komt u per 1 juli 2023 in aanmerking voor de tijdelijke huurkorting?
Dan heeft u daarover in april een brief van ons gehad. Stuur deze brief - het liefst voor 1 juli 2023 - ondertekend naar ons terug via de retourenvelop. Reageert u niet of vraagt u de huurkorting niet aan? Dan verhogen wij uw huur per 1 juli 2023.

Krijgt u sinds 1 juli 2022 al een tijdelijke huurkorting?

Dan vragen wij voor 1 juli 2023 uw inkomensgegevens op en controleren deze om te bepalen of u nog steeds recht heeft op de huurkorting. 

Is uw inkomen gestegen of hebben wij de gevraagde gegevens niet ontvangen?
Dan vervalt de huurkorting per 1 september 2023.

Veel gevraagd over Tijdelijke huurkorting

Ik kom in aanmerking voor de tijdelijke huurkorting. Waarom moet ik deze zelf aanvragen?

Algemeen

De wet staat ons alleen toe om een tijdelijke huurkorting te geven op verzoek van de huurder. Daarom moet u onze brief ‘tijdelijke huurkorting’ ondertekend naar ons terugsturen. Dit kan via ons contactformulier of per post naar ons gratis antwoordnummer: Vidomes, Antwoordnummer 10104, 2600 VB Delft.

Wat als ik niet reageer of de tijdelijke huurkorting niet aanvraag?

Algemeen

Dan krijgt u geen huurkorting. U betaalt dan per 1 juli 2023 de huur die staat vermeld in onze brief die u voor 1 mei 2023 heeft ontvangen. Deze huuraanpassing is vastgesteld op basis van het huurbeleid van 2023.

Wat gebeurt er de komende jaren met de tijdelijke huurkorting?

Algemeen

U heeft maximaal 3 jaar recht op de tijdelijke huurkorting, maar alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Na 3 jaar kunt u dan opnieuw een tijdelijke huurkorting bij ons aanvragen.

Heeft u de tijdelijke huurkorting aangevraagd op basis van onjuiste informatie?

Algemeen

Dan hebben wij het recht om de onterecht verkregen huurkorting alsnog van u terug te vorderen. Dit doen we niet als het gaat om een kleine vergissing. We vorderen de huurkorting wel terug als u bijvoorbeeld een inkomen heeft verzwegen of papieren heeft vervalst.

Kreeg u in 2022 een tijdelijke huurkorting en heeft u per 1 juli 2023 recht op huurverlaging?

Algemeen

Dan vervalt uw tijdelijke huurkorting per 1 juli 2023. Het bedrag van de wettelijke huurverlaging is namelijk hoger dan het bedrag van de tijdelijke huurkorting.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag